Performance Marketing

SEM

Søgemaskine markedsføring

Den mest udbredte SEM platform for mindre virksomheder er Google Ads (tidl. Google AdWords). Da der ikke findes noget minimum budget for at benytte sig af det. Store virksomheder gør derimod brug af "Ad Exchanges" som ikke er tilgængelige for alle.

Der er flere typer af annoncerings muligheder med Google Ads annoncering:

Uanset ens størrelse skal man først have overblik over ens markedsføringsplan og indholdsstrategi for at få mest mulig ud af sin annoncering. Så der arbejdes ud fra en konkret målsætning samt man måler resultaterne ud fra de korrekte tal (KPI'er) for hver kampagne.


Google Shopping

Har man en webshop er Google Shopping ofte den bedste form for Søgemaskine annoncering. Særligt hvis ens produkter er meget specifikke i mærke og/eller type, samt hvis man er meget konkurrence dygtig på pris.

Relativt hurtigt kan man annoncere hele sit produkt udvalg via Google Merchant Center. Man optimerer kampagnen ved at opdele sine produkter i grupper, og justere produktnavne, billede, priser og klik bud.


Display Annoncer

Mange har måske en fornemmelse af at de klassiske Display annoncer er irriterende på internettet. Men de eksisterer fordi de virker. Display annoncering er brugt meget til det helt tidlige stadie i kunderejsen.

Google ved enormt meget om sine brugere, og derfor kan man målrette sine annoncer meget præcist. Dette hjælper til at vise dem mindre til folk som ikke er interesseret, og mere til folk som synes godt om ens annoncer.


Google Search Annoncer

Tekstannoncer er ofte brugt til supplere organisk trafik (SEO), det bruges også somme tider til at sikre sig at man bliver vist ved siden af ens konkurrenter, når konkurrenternes kunder søger efter lignende produkter og ydelser.

Generelt er tekst annoncer mest effektivt brugt til "Lead Generering", altså indsamling af kontakt info på potentielle kunder som gerne vil vide mere eller vil kontaktes.


Video Annoncer

TV er stadig den største kanal til video annoncering, men online video stiger krafitgt og ses på nuværende tidspunkt ca. 1/4 i forhold til TV. Men sammenlignet med TV kan man målrette sine online video annoncer mere præcist.

Video har store fordele, man kan formidle sit budskab mere intenst og fangende. Traditionelt var det kun store brands som gjorde sig i dette, men nu tages det mere og mere i brug af mindre viksomheder.